V Sloveniji vsakih 5 minut nekdo potrebuje kri

Razvoj transfuzijske dejavnosti v Sloveniji

Pričeli smo 4. junija leta 1945 – takrat so na Transfuzijskem oddelku pri Centralni vojni bolnici v Ljubljani odvzeli in konzervirali prvih 19 steklenic krvi.

Na področju transfuzijske medicine smo v letih delovanja naredili zavidljiv strokovni razvoj. Od jemanja krvi krvodajalcem v steklenice in zdravljenja bolnikov s polno krvjo, do 100-odstotne komponentne terapije, ki omogoča, da bolniki prejmejo le tisto sestavino krvi, ki jo pri zdravljenju potrebujejo.

Nenehne izboljšave, novosti ter širitve dejavnosti smo uvedli z namenom, da prejemnikom krvi in zdravil iz krvi zagotavljamo najboljše možno zdravljenje. Naše osnovno vodilo je ustrezna, kakovostna in varna kri, ki se prične z zadostnim številom ustreznih in odgovornih krvodajalcev. Že vse od leta 1953, ko je organizacijo krvodajalcev prevzel Rdeči križ Slovenije, naši krvodajalci darujejo kri prostovoljno, brezplačno in anonimno, kar je prvi pogoj varne krvi. Z gotovostjo lahko trdimo, da kri in zdravila iz krvi še nikoli niso bila tako varna in kakovostna kot so danes.

S stalnim spremljanjem zalog krvi in porabe ter sprotnim ukrepanjem vseh sodelujočih v preskrbi s krvjo zagotavljamo tudi odgovorno, skrbno in racionalno ravnanje s krvjo. Kljub neenoviti transfuzijski službi smo leta 2011 presegli organizacijsko razdrobljenost in združili zaloge cele Slovenije. S prikazovanjem združenih zalog vseh treh transfuzijskih ustanov (ZTM Ljubljana, CTM Maribor in TC Celje) na spletnih straneh www.ztm.si in www.daruj-kri.si smo v Sloveniji prešli še na višjo raven organiziranja krvodajalcev in na vabljenje krvodajalcev po dejanskih potrebah. Tako pri uravnavanju zalog krvi sodelujejo tudi krvodajalci sami, saj se odločajo za odvzem krvi glede na potrebe. Prikaz zalog krvi je rezultat uspešne akcije promoviranja krvodajalstva Daruj energijo za življenje! v sodelovanju z družbo Petrol, Rdečim križem Slovenije in Zavodom RS za transfuzijsko medicino.

Razvoj laboratorijske dejavnosti

Vzporedno z razvojem krvodajalstva smo razvijali tudi laboratorijsko dejavnost. Leta 1960 smo pričeli kri vseh krvodajalcev testirati na povzročitelje sifilisa, 1970 na virus hepatitisa B, 1986 na virus HIV in 1993 na virus hepatitisa C. Metode testiranja, ki jih uporabljamo danes, so najsodobnejše, licencirane po najstrožjih mednarodnih kriterijih ter popolnoma avtomatizirane.

Tudi uvedba navzkrižnega preizkusa leta 1963 je omogočila izbiro najbolj skladne krvi med krvodajalcem in bolnikom pred transfuzijo krvi. Danes predtransfuzijske preiskave izvajamo celo na daljavo s t. i. telekonzultacijami. S tem smo dosegli enako kakovost storitve po vsej Sloveniji.

Vsestranska uporabnost krvi

Transfuzijska stroka se danes ne ukvarja samo z osnovno dejavnostjo zbiranja, preskrbe ter zdravljenja s krvjo in zdravili iz krvi. Širi se tudi na področje terapevtskih storitev pri bolnikih, kjer postaja transfuzijska medicina del interdisciplinarnega pristopa pri zdravljenju z matičnimi celicami ter presaditvah tkiv in organov. Pomemben del te dejavnosti je iskanje primernih darovalcev, ki nam ga omogoča naš register darovalcev kostnega mozga Slovenija Donor, ustanovljen leta 1991.

Transfuzijska dejavnost danes

V Sloveniji smo lahko ob 70. obletnici transfuzijske dejavnosti zelo ponosni – imamo uspešen in učinkovit sistem krvodajalstva in preskrbe s krvjo, zadostno število krvodajalcev, imamo sodobno razvito transfuzijsko medicino in naše bolnike lahko zdravimo z ustrezno in kakovostno krvjo. Želimo in prizadevamo si, da bomo še naprej vzdrževali visok in kakovosten nivo naših storitev ter sledili sodobnim načelom pri zdravljenju s krvjo in krvnimi pripravki ter da bomo pri tem ohranili samozadostnost.

Naša strokovna usmerjenost in še kvalitetnejša oskrba bolnikov pri zdravljenju bo v prihodnosti zahtevala prilagojen izbor krvodajalcev in uvajanje dodatnih programov posebnih odvzemov pri krvodajalcih.

Z vso odgovornostjo in energijo bomo nadaljevali naše poslanstvo tako, da bodo tudi kasnejše generacije lahko ponosne na našo dejavnost in hvaležne, kot smo danes mi hvaležni vsem, ki so z nami soustvarjali transfuzijsko dejavnost in skrbeli, da je lahko marsikatero življenje teklo dalje.