Daruj kri
vpiši se v bazo
Aplikacija Daruj kriVpiši se v bazo krvodajalcev!

 

Ime*:

 

Priimek*:

 

Naslov*:

 

Mesto*:

 

Elektronski naslov*:

 

Telefon*:

 

 

 

 

Moški        Ženska

 

sem star med 18 in 65 let

 

tehtam več kot 50 kg

 

sem dobrega zdravja

 

Moja krvna skupina

 

Moj Rh faktor

 

še nikoli nisem daroval krvi

 

v preteklosti sem se že udeležil krvodajalske akcije

 

Krvodajalske akcije sem se udeležil:

 

 


Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana, vodi zbirko v kateri obdeluje posredovane podatke, ki so pridobljeni iz spletnega mesta: www.daruj-kri.si

Namen uporabe podatkov je izključno in samo za organiziranje krvodajalskih akcij, tako rednih ali po potrebi izrednih krvodajalskih akcij, ki se odvijajo na terenskih akcijah, ali na transfuzijskih oddelkih po Republiki Sloveniji.

Glede na pravilo pogostosti darovanja krvi bodo lahko organizatorji vabili krvodajalce na 3 mesece, velja za moške in 4 mesece, velja za ženske.

 

P R A V I L N I K o pogojih za organiziranje in izvajanje krvodajalskih akcij

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200392&stevilka=4182

 

9. člen

 

Organizator krvodajalskih akcij ima dostop do podatkov, ki so namenjeni izključno organiziranju krvodajalskih akcij, izvajanju motivacijske dejavnosti ter raziskovanju krvodajalstva kot družbenega pojava.